Keresés

2011. április 27., szerda

Ha érdekel ez a téma...

Ajánlott művek

Napló

·        Anne Frank naplója

A holokausztról szóló könyvek közül az egyik legismertebb egy kamasz diáklány, Anne Frank naplója. Anne Frank német zsidó volt, akinek családja 1933-ban – amikor Anne még csak négy éves volt – áttelepült az akkor még biztonságos Hollandiába. Anne már hollandul tanult az iskolában és hollandul írta naplóját. Miután tizenharmadik születésnapjára kapott egy szép füzetet, még aznap, 1942. június 12-én, elkezdett naplót írni, és írt bele egészen 1944. augusztus 1-jéig.·        Wiesel, Elie: Az éjszaka
Elie Wiesel Magyarországon született, Észak-Erdélyben, egy olyan városkában, amelynek lakossága 40 %-ban zsidó volt. Olyan zsidó közösség lakott itt már évszázadok óta, amely saját templomokkal, iparral, kereskedelemmel, iskolákkal és tanítókkal rendelkezett, és amely békében élt együtt a város magyar, német, román és rutén lakosságával. Wiesel 1928-ban született, vallásos nevelést kapott, zsidó volt a vallása és magyar az anyanyelve. 1944 tavaszán a vidéki magyar zsidóság deportálásakor Wiesel családját is elhurcolták: apját, anyját, húgát és őt magát. Tizenöt–tizenhat évesen megjárta Birkenau, Auschwitz, Buna, Gleiwitz és Buchenwald lágereit. Családjából egyedül ő élte túl a koncentrációs táborokat. A holokauszt emlékezetének megőrzéséért dolgozik évtizedek óta: Nobel-békedíjat kapott munkásságáért.

·        Semprun, Jorge: A nagy utazás
Jorge Semprun spanyol–francia író a 20. század közepének nagy baloldali, antifasiszta, humanista mozgalmainak jegyében élt és írt évtizedeken keresztül. Mint politikai elítéltet Buchenwaldba deportálták, és két évig, a tábor 1945-ös felszabadulásáig a koncentrációs tábor foglya volt. Alapélménye, viszonyítási pontja mindig a buchenwaldi koncentrációs tábor marad. A nagy utazás 1963-ban keletkezett, ugyanúgy a koncentrációs táborba tett utazásról szól Az ájulás című kisregény is (1967). A nagy utazás az emlékezés lehetőségéről vagy lehetetlenségéről szóló regény: 16 évvel az események után megpróbálja a főhős felidézni a Franciaországból Buchenwaldba való deportálást, a láger éveit, valamint az azt megelőző és követő időket.

Ha a könyvtárban jársz, akkor...

Szakirodalom Kertész Imre Sorstalanság című regényéről

·        Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerkesztette Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Bp. 2002. L’Harmattan Kiadó.
·        Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony, 2003. Kalligram.
·        Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Bp. 2003. Kijárat Kiadó.

2011. április 26., kedd

Sorstalanság című film

Részlet a filmből.

Sorstalanság

Itt olvasható a mű!

Kertész Imre életrajz

1929. november 9-én született Budapesten. 1944. június 30-án a Budapest környéki csendőrpuccs következményeképpen tizennégy évesen Auschwitzba deportálták. Több koncentrációs táborban is fogva tartották, majd a lágerek felszabadítása után, 1945-ben hazatért Magyarországra. Ezt követően újságírással és fizikai munkával tartotta el magát. Felsőfokú végzettsége nincs.

1. témám Kertész Imre

Összegyűjtöttem minden fontos interneten elérhető információt. Remélem segítenek a téma feldolgozásában.
S bízom benne, hogy azoknak is tudok segíteni, akik már nem találták meg a könyvtárban a Sorstalanság egyetlen példányát sem.


Kezdjük azzal, hogy elevenítsük fel könyvtári ismereteinket! Ehhez készítettem egy prezit.
Itt éred el